skip to Main Content

Slobodna Dalmacija: Petar Šušić potpuno odudara od svega što povezujemo s dvadesetogodišnjacima – piše poeziju i draži mu je Matoš od PlayStationa, priča nam doživljavaju li ga kao čudaka.

Piše: Lenka Gospodnetić Petar Šušić ni po čemu u razgovoru - ni vizualno - ne odaje dojam "osebujnosti"; konvencionalna je izgleda, a izražava se skoro pa politički odmjerenim rečenicama. Još je u (kasnim) dvadesetima i uskoro će diplomirati sociologiju, premda…

Read More
Close search

Košarica

Back To Top